تضمین کیفیت ، تعداد بازدید : 2060 ، تاریخ ارسال : پنجم مرداد 1393

تضمین کیفیت


شرکت مهندسین مشاور پرهون آبراهه در جهت تحقق اهداف کیفی، زیست محیطی و ایمنی بهداشت حرفه ای خود  اقدام به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت (بر اساس استاندارد هایISO 9001,2000 و ISO TS 29001,2003) ، سیستم مدیریت زیست محیطی ( بر اساس  استاندارد ISO 14001,2004) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (بر اساس استاندارد  OHSAS 18001,1999) نموده است و بر این اساس و با توجه به الزامات سیستم های فوق مستندات مربوطه را در سطوح مختلف ایجاد نموده است که شامل خط مشی، نظامنامه، روش های اجرایی و دستورالعملها ، مستندات مورد نیاز برای حصول از اثر بخشی برنامه‌ریزی ، عملیات وکنترل فرآیندهای مربوطه و همچنین دستورالعمل های کاری ، نقشه ها ، استانداردها و قوانین مرجع و سوابق مورد نیاز استاندارد های فوق می باشد .
لازم به ذکر است در این مشاور مدیر عامل مسئولیت کلی را به عهده دارد و خط مشی سیستم های شرکت را زیر نظر داشته و منابع لازم را برای اجرا ، کنترل و بهبود مستمر فعالیت ها پیش بینی می نماید . مدیر تضمین کیفیت نیز نماینده مدیر عامل در اجرای سیستم های فوق بوده و مسئولیت تدوین ، توزیع ، و کنترل نظامنامه و روش های اجرایی و دستورالعمل ها و نیز اجرای ممیزی های داخلی و علاوه بر آن مسئولیت اصلاح عدم توانمندیهای سیستم ها ، بازنگریهای موثر و تعیین میزان اثر بخشی اقدام اصلاحی را بر عهده دارد .   |   نقشه سایت    |   تماس با ما
تعداد کاربران آنلاین : 2   آمار بازدیدکنندگان : 121384