معرفی شرکت ، تعداد بازدید : 2932 ، تاریخ ارسال : شانزهم مرداد 1392

معرفی شرکت


رسیدن به اهداف سازمانی بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط متغیر دارد . اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط به طور موثر فعالیتهایشان را  ادامه داده و به کارایی خود بیفزایند بنابراین آموزش و بهسازی ، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است .
در حال حاضر آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است و آموزش کارکنان منجر به حفظ و بقای سازمان خواهد شد و دلیل آنرا می توان در پیشرفت روز افزون تکنولوژی ، اصلاح عملکرد شغلی ، بهره وری کاهش مهندسین مشاور پرهون آبراهه با اهداف زیر اقدام به برگزاری آموزش های مختلف تخصصی و عمومی به کارکنان خود و نیز آموزش های ویژه به کارکنان کارفرمایان محترم نموده است :

هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان
افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان
کاهش حوادث و ضایعات کاری
 به هنگام سازی دانش نیروی انسانی در سازمان
انطباق با شرایط
تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان
لیست آموزش های داخلی مشاور جهت کارکنان

آموزش نرم افزارهای تخصصی و عمومی در هر یک از گرایش ها
آموزش مبانی سیستم مدیریت یکپارچه
آموزشهای ویزه نظیر مهندسی ارزش ، GIS,EFQM
لیست آموزش های خارجی جهت کارفرمایان :

آموزش های تخصصی
آموزشهای ویژه در مورد در خواست کارفرمای محترم  
همچنین در این راستا این مشاور اقدام به تدوین و اجرای آموزش نموده است که در صفحات بعدی شرح داده شده است .
روش اجرایی آموزش
در روش  اجرایی آموزش ضوابطی جهت نیاز سنجی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز آموزشی به منظور آموزش کارکنانی است که کارکرد آنان بر سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) تاثیر گذار می باشد ، تدوین شده است .
در شرکت مهندسین مشاور پرهون آبراهه اقدامات زیر جهت ارتقاء توانمندیها و دانش فنی کارکنان صورت گرفته است:
1- تعیین شایستگی های مورد نیاز کارکنان
2- آموزش و تعیین  سایر نیازهای آموزشی کارکنان
3- اثر بخشی اقدامات صورت گرفته
4- اطمینان دهی کارکنان از مرتبط فعالیت آنها برای دستیابی به اهداف شرکت
5- جمع آوری و ساماندهی کلیه سوابق مربوط به آموزش ها ، مهارت و تحصیلات کارکنان و سوابق تجربی آنها
لازم به ذکر است در واحد آموزش این مشاور ابتدا نیازهای آموزشی و شرایط احراز کلیه سمت‌ها تعریف شده و به پرسنل ابلاغ می‌گردد. سرپرست این واحد با استفاده از مدارک و سوابق پرسنل و نیز سوابق ارزیابی عملکرد کارکنان ، به نیاز سنجی آموزشی اقدام و کمبود های آموزشی را تعیین می نماید . سپس برنامه‌ریزی آموزشی را انجام داده و پس از تایید هیئت مدیره آموزشهای درون سازمانی و برون سازمانی صورت می پذیرد. در واحد آموزش شرکت مهندسین مشاور پرهون آبراهه ، دوره آموزشی درون سازمانی نیز تدارک دیده شده است که در این دوره ها مدرس پس از برگزاری دوره و انجام آزمون های مختلف نسبت به صدور گواهینامه آموزش داخلی اقدام می نماید . همچنین سرپرست واحد آموزش ، جهت اطمینان از اثر بخش بودن آموزش‌های انجام شده ، فرم اثر بخشی دوره آموزشی را که زیر نظر مسئولین بخش ها تکمیل شده است بررسی می‌کند و تصمیمات مقتضی و اقدامات اصلاحی مورد نیاز به منظور بهبود مستمر و افزایش شایستگی و مهارت کارکنان در راستای ارتقاء سطح کیفیت خدمات پیش بینی شده و پس از تامین منابع به اجراء گذاشته می شود .   |   نقشه سایت    |   تماس با ما
تعداد کاربران آنلاین : 1   آمار بازدیدکنندگان : 121368